Chceme vytvoriť systém podpory zákazníka v jeho aktivitách pri príprave projektov. Vytvoriť dobré zázemie v aktivitách smerom na nemecky a anglicky hovoriace krajiny a ich pokrokové technológie. Poskytnúť produkty a technológie podporujúce udržateľnosť a rozvoj životného prostredia v obalsti výskumu životného prostredia, poľnoshospodárstva, ochrany vody a pôdy.

Pridaj komentár