Výskum životného prostredia

VÝSKUM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Komplexnosť výskumu životného prostredia Problémy životného prostredia sú dnes kľúčovou existenčnou otázkou ľudstva. Ale sú aj fascinujúce svojou komplexnosťou, previazanosťou […]

Meteorologické merania, meteorologické stanice

METEOROLOGICKÉ MERANIA

Naše meteorologické stanice znesú najvyššie požiadavky na kvalitné a spoľahlivé vedecké zariadenia. Podľa požiadaviek zákazníka môžu byť vybavené všetkými dnes […]

Výskum pôdy, meranie pôdnych vlastností

VÝSKUM PÔDY

V našom portfóliu máme veľké množstvo zariadení, prístrojov a sond. Tieto umožňujú riešiť prakticky akékoľvek požiadavky na výskum pôdy či […]

TRANSPIRÁCIA RASTLÍN

Bilancia vody Evapotranspiráciu a využitie vody v rastlinách je potrebné kvantifikovať presnými metódami. Inovatívny prístroj vyrobený spoločnosťou ICT International a […]

VÝSKUM RASTLÍN

V oblasti výskumu rastlín preferujeme najmä prístroje a zariadenia firiem CID Bioscience a UGT. Za nosný program považujeme prístroje: CI-110 […]

KVALITA PLODÍN

Kvalita plodín je dôležitý ukazovateľ, ktorý sledujeme v dvoch rovinách: 1. „Na koreni“ kedy potrebujeme odhadnúť správny čas na zber. […]