Výskum pôdy, meranie pôdnych vlastností

Výskum pôdy, meranie pôdnych vlastnostíV našom portfóliu máme veľké množstvo zariadení, prístrojov a sond. Tieto umožňujú riešiť prakticky akékoľvek požiadavky na výskum pôdy či už v laboratóriu, alebo v teréne. Máme riešenia na odber vzoriek, na stanovenie základných vlastností ako sú: vlhkosť, vodivosť, teplota v pôde. K dispozícii sú unikátne tenzometre, ale aj prístroje na stanovenie fyzikálno-mechanických vlastností, pôdnu štruktúru, pôdnu retenciu, merania infiltrácie, ale aj sledovanie erózie pôdy. S dôverou sa na nás obráťte a určite nájdeme spôsob, ako môžete stanoviť a merať to čo práve potrebujete.

Sedimat
Vlhkosť, teplota, vodivosť
Tenzometer