Výskum životného prostredia

Výskum životného prostredia

Komplexnosť výskumu životného prostredia

Problémy životného prostredia sú dnes kľúčovou existenčnou otázkou ľudstva. Ale sú aj fascinujúce svojou komplexnosťou, previazanosťou jednotlivých dejov. Našou víziou je umožniť vedcom a výskumníkom štúdium týchto javov v celej ich komplexnosti a vzájomných väzbách. Vybudovať systémy poskytujúce informácie o vzájomných vplyvoch v ekosystémoch, v životnom prostredí vôbec, tak aby sa ľudstvo v budúcnosti vyvarovalo omylov vyplývajúcich z poznania len parciálnych procesov odtrhnutých od spolupôsobenia s okolitým prostredím.

Environmentálne systémy
Lyzimetre