Bilancia vody

Evapotranspiráciu a využitie vody v rastlinách je potrebné kvantifikovať presnými metódami. Inovatívny prístroj vyrobený spoločnosťou ICT International a UGT umožňuje presne vyčísliť využitie vody v rastlinách. SFM1 Sap Flow Meter kvantifikuje využitie vody v rastlinách, zatiaľ čo UGT vážiteľné lyzimetre vyčíslia spotrebu vody v rastlinách a odparovanie vody z pôdy. Vážiteľné lyzimetre pomáhajú pri overovaní údajov o využití vody oproti gravimetrickým meraniam transpirácie.

Využitie vody v strome

SFM1 Sap Flow Meter meria pozitívne, nízke, nulové a reverzné hodnoty prietoku vody (miazgy) za pomoci metódy porovnania teploty Heat Ratio Method (HRM). HRM bola vyvinutá vedcami z University of Western Australia v roku 2001, a jej presnosť bola overená oproti gravimetrickej technike. HRM je používaná vedcami z celého sveta.

Sap Flow Meter
Sap Flow Meter

SFM1 Sap Flow Meter má dva radiálne meracie body pre charakterizáciu radiálneho sklonu prúdenia vody (miazgy) na zabezpečenie presnejšieho merania. Prostredníctvom mikroprocesorového riadenia môže byť vnútorný bod merania aktivovaný alebo deaktivovaný v závislosti na konkrétnej anatómii dreva pre meraný druh stromu. To poskytuje veľkú flexibilitu v rozsahu priemeru kmeňa počnúc 10 mm drevnej stonky alebo koreňa. V súčasnej dobe, SFM1 Sap Flow merací prístroj meria spotrebu
vody od konárov kríkov v Austrálii až po kmene najväčších stromov na svete, kalifornskej sekvoje. Údaje zhromaždené SFM1 Sap Flow Metrom (prietokomer) sú spracovávané softvérom Sap Flow Tool.

Sap Flow Tool Output
Sap Flow Tool Výstup

Tento Sap Flow Tool softvér umožňuje okamžitý dvojrozmerný a 3D graf rýchlosti východiskového tepelného impulzu a toku miazgy. Tok miazgy sa meria a zobrazuje v litroch vody využitej za hodinu alebo deň. Každý liter toku miazgy je zaznamenaný ako 1kg zmeny hmotnosti v lyzimetri. Toto umožňuje oddelenie vody využívanej vegetáciou od zmien v odvodňovaní alebo čistej evaporácie pôdy nakoľko lyzimeter meria celkovú zmenu hmotnosti.

Údaje v grafe ukazujú dva týždne toku miazgy. Zelená línia je vonkajší bod merania zatiaľ čo modré čiary vyznačujú vnútorný merací bod.

Kombinácia zelenej a modrej čiary presne ukazuje meranie radiálny profil stromu. Dni 1-3 sú horúce, slnečné dni. Dni 4-9 sú chladné, zamračené dni. Dni 10 a 11 sú daždivé dni. Dni 12 a 13 sú opäť v chladné a zamračené.

Informačný leták v slovenskom jazyku obsahujúci špecifikáciu Sap Flow Metra:
Sap Flow Meter Brožúra [SK, pdf]