Kvalita plodín je dôležitý ukazovateľ, ktorý sledujeme v dvoch rovinách: 1. „Na koreni“ kedy potrebujeme odhadnúť správny čas na zber. 2. Počas skladovania, kedy je dôležité mať informáciu, či sa kvalita plodín nedegraduje skladovaním. Pre oba prípady poskytujeme overené, kvalitné prístroje, ktoré vám môžu výrazne pomôcť správne sa orientovať a rozhodovať.

F-750 Produce Quality Meter
F-750 Produce Quality Meter

Felix Instruments F-750 Produce Quality Meter

F-750 Produce  Quality Meter využíva spektroskopiu blízko infračerveného spektra (NIR), vyvinutú na Central Queensland University, na odhad indikátorov kvality ako sú sušina, celková rozpustná pevná látka (TSS), titrovateľná kyslosť a farba. Pracuje ako vysoko výkonná záblesková lampa, F-750 posiela častice svetelného žiarenia do komodity (plodiny) a potom meria interakciu NIR žiarenia  s molekulárnymi zložkami vo vnútri komodity na kvantifikáciu vlastností, ktoré si zvolil  používateľ.

F-750 má širokú škálu aplikácií, od určenia optimálneho časového obdobia pre zber plodín , cez stanovenie zrelosti ovocia až po objektívnu analýzu kvality ovocia v balení a pri skladovaní a dovoze.

F-750 predstavuje prenosný, plne integrovaný systém, ktorý užívateľovi umožňuje pracovať priamo v ovocnom sade, alebo v priestoroch laboratória.  Jeho jednoduché, intuitívne používateľské rozhranie uľahčuje používanie . Jeho modulárny – stavebnicový softvér je všestranný a prispôsobiteľný potrebám používateľa.

Brožúru v anglickom jazyku môžete stiahnuť tu:
F-750 Brochure [EN, pdf]

F-940 Gas Analyzer
F-940 Gas Analyzer

Felix Instruments F-940 Store It! Gas Analyzer

F-940 Skladovanie plodín.  Plynový analyzátor poskytuje rýchle a presné merania etylénu, CO2 a O2. Bol navrhnutý pre pracovníkov zabezpečenia kvality s cieľom zvýšiť trvanlivosť  potravín a zabrániť ich znehodnoteniu monitorovaním plynov, ktoré sa vytvárajú v procese dozrievania  počas celého procesu skladovania.
Prístroj ponúka intuitívne používateľské rozhranie a umožňuje jednoduché ovládanie priamo na prístroji. Prístroj je prenosný, ľahký, čomu je prispôsobený aj jeho dizajn.

F-940 je pre používateľa spoľahlivý vo všetkých fázach skladovania v rámci dodávateľského reťazca. Vstavaný dataloger ukladá tisíce nameraných hodnôt a pomocou USB, alebo bluetooth rozhrania ich pohodlne komunikuje  do PC, alebo tabletu, pre ich neskoršiu analýzu.

 

Brožúru v anglickom jazyku môžete stiahnuť tu:
F-940 Brochure [EN, pdf]