Telemetrický systém

Telemetrický systém pre potreby poľnohospodárskych a priemyselných jednotiek. Systém založený na bezdrôtovom prenose dát z jednotlivých zariadení umožňuje napríklad sledovať všetky relevantné klimatické hodnoty pre riadenie poľnohospodárskych výrobných jednotiek s plochou niekoľko tisíc hektárov. Umožňuje optimalizovať závlahy, optimalizovať dávkovanie hnojív agrochemikálií, optimalizovať nasadenie poľnohospodárskych strojov a zariadení. V priemyselných zónach a mestských aglomeráciách môže zabezpečiť monitorovanie hodnôt kvality zložiek životného prostredia a optimalizovať zásahy na ich zlepšenie.

Pridaj komentár