Ponúkame komplexný monitorovací systém pre pestovanie zeleniny, zvýšenie výnosov a skvalitnenie pestovaných plodín.
Zároveň príklad progresívneho riešenia na využitie bioplynu zo skládok komunálneho odpadu.