COVID

Prevencia proti COVID 19 – jedna z podmienok je dostatočné vetranie vnútorných priestorov, učební, kancelárií , športovísk a podobne. Ponúkame […]