Prevencia proti COVID 19 – jedna z podmienok je dostatočné vetranie vnútorných priestorov, učební, kancelárií , športovísk a podobne.
Ponúkame jednoduchý prístroj na monitorovanie a kontrolu kvality ovzdušia a reguláciu vetrania.

Viac v nasledujúcom dokumente